Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 22. jula 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na ovim sastancima projektni tim će izveštavati Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu u prethodnom periodu i predstavljaće planove za naredne faze projekta. Prvi sastanak je bio posvećen kraju pripremne faze projekta i analizi trenutne situacije u sektoru za intenzivan uzgoj. Takođe je predstavljen plan aktivnosti na projektu za sledećih šest meseci.