Projektni tim

Projektni tim osnovan je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a čine ga rukovodilac projekta, ključni tehnički ekspert, asistent na projektu, savetnik za finansijsko poslovanje i savetnik za pravne poslove.

Članovi projektnog tima
Bojana Vukadinović Rukovodilac projekta
Riccardo Quaggiato Ključni tehnički ekspert
Nenad Janković Asistent na projektu
Uroš Vasić Finansijski savetnik
Vladimir Aranđelović Pravni savetnik