Obuke

Komponenta 3 – Obuke


 Aktivnost 3.1/3.2: Podizanje nivoa svesti i jačanje kapaciteta

Kako bi se što veći broj operatera upoznao sa postupkom izrade zahteva i propisanih planova, biće organizovana dva seminara. Operateri će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa BREF dokumentima i najboljim dostupnim tehnikama, kako izraditi plan mera, plan monitoringa i ostala dokumenta. Priručnici za izradu ovih dokumenata će biti dostupni na seminarima, na završnoj konferenciji, kao i na internet stranici projekta. Za nadležne organe za izdavanje dozvole i inspekcijski nadzor planirana su dva seminara, koja pored teorijskog dela uključuju i rad na terenu i posetu izabranom postrojenju.