O projektu

Projekat “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja ” počeo je u aprilu 2015. godine i trajaće naredne dve godine, do aprila 2017. godine. Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu realizuje ovaj projekat u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu.

Osnovni cilj projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja.

U okviru projekta planirane su zajedničke radionice za nadležne organe i operatere, posete izabranim postrojenjima, obuka za predstavnike lokalnih samouprava i inspekcije kroz seminare i rad na terenu, kao i aktivno učešće u pripremi intregrisanih  dozvola. Deset izabranih operatera imaće pomoć u izradi zahteva za integrisane dozvole sa pratećom dokumentacijom, dok će se za deset operatera koji su stekli uslove izraditi nacrt dozvole. Ostali predstavnici farmi će takođe imati priliku da rade sa timom stranih i domaćih eksperata kroz učešće na radionicama ili direktno preko projektne kancelarije.