Kontakt

 

Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, Beograd
Tel:+381 11 33 70 494
E-mail: ippc@tmf.bg.ac.rs