Poseta farmama u Hrvatskoj za nadležne organe za izdavanje vodnih dozvola 28/11/2016