Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima, Beograd 02/06/2015