Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima, Novi Sad 26/05/2015