Druga radionica za nadležne organe u okviru aktivnosti 2.5 Izrada nacrta dozvola 31/05/2016