Radionica za eksperte u okviru aktivnosti 2.4

Treća radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 27. septembra 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali domaći eksperti angažovani na aktivnosti 2.4, kao i strani eksperti iz Hrvatske.

Domaći eksperti angažovani na projektu predstavili su status zahteva za integrisanu dozvolu za farme koje su izabrane u projektu i do sada realizovane planove koji su sastavni deo zahteva. Eksperti iz Hrvatske dali su svoj komentare i preporuke o daljim koracima i nedostacima na koje je potrebno obratiti pažnju u nastavku realizacije projekta.

Agendu treće radionice možete pogledati ovde.