Seminar za izabrane nadležne organe lokalnih samouprava u Kraljevu

20161006_100108

Radionica za nadležne organe “Priprema integrisane dozvole za sektor intenzivnog uzgoja u skladu sa IED principima” u okviru projekta IPPC Farme, održana je 5-6 oktobra 2016. godine u Kraljevu. Radionici su prisustvovali predstavnici svih izabranih lokalnih samouprava kao nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola.

Prvog dana radionice predstavljen je predlog sadržaja integrisane dozvole za farme i održane su praktične vežbe na primeru farme AVIPROM 2011. Teme koje su bile zastupljene u okviru ove radionice prezentovane su od strane domaćih i stranih eksperata na projektu tiču se emisija u atmosferu, otpadnih voda, zemljišta i podzemnih voda, otpada i sporednih proizvoda životinjskog porekla, procenu rizika od značajnih udesa i buke. Predstavnici lokalnih samouprava (nadležnih organa) su predstavili status zahteva za integrisanu dozvolu i ostale relevantne dokumentacije, kao i trenutne probleme vezane za zaštitu životne sredine.

Drugog dana radionice realizovana je poseta farmi brojlera AVIPROM 2011 koja poseduje integrisanu dozvolu.

Agendu prve radionice za nadležne organe i prezentacije možete pogledati ovde. Fotografije sa radionice možete pogledati u Galeriji.