Radionica i studijska poseta za organe nadležne za izdavanje vodnih dozvola

20161128_115954

Radionica za nadležne organe za izdavanje vodnih dozvola održana je 26. oktobra 2016. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Ova aktivnost imala je za cilj da organima nadležnim za izdavanje vodnih dozvola pruži tehničku podršku u definisanju odgovarajućih uslova i zahteva za eksploataciju vode, korišćenje i ispuštanje sa farmi za uzgoj svinja i živine i za skladištenje stajnjaka, kao i da ostvari vezu vodne sa integrisanom dozvolom.

Takođe je u saradnji sa ekspertima na projektu organizovana studijska poseta IPPC farmama u Hrvatskoj 28. novembra 2016. godine sa različitim vidovima skladištenja i upravljanja stajnjakom, gde su učesnici imali priliku da dobiju i sve detalje o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Agendu i prezentacije sa radionice možete pogledati ovde. Fotografije sa studijske posete farmama u Hrvatskoj možete pogledati u Galeriji.