Radionica za izabrane operatere i lokalne samouprave u okviru aktivnosti 2.4

DSC_0508

Prva radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 4. novembra 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici izabranih operatera, kao i predstavnici lokalnih samouprava kao nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola.

Na samom početku g-đa Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta i g-din Riccardo Quaggiato, ključni ekspert na projektu, predstavili su ciljeve projekta i aktivnosti 2.4 i opisali budući način rada na projektu kroz direktnu podršku izabranim operaterima i lokalnim samoupravama na čijoj se teritoriji nalaze operateri. U periodu od narednih godinu dana 11 izabranih operatera imaće priliku da prođe obuku u vidu radionica i da direktno sarađuje sa domaćim i stranim ekspertima na pripremi dokumentacije za integrisanu dozvolu.

Posle uvodnog predstavljanja svih učesnika radionice, g-đa Aleksandra Vučinić, predstavnik Odeljenja za integrisane dozvole Ministrarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, prezentovala je postojeću zakonsku regulativu i obaveze farmi u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, sa posebnim osvrtom na zahtev za integrisanu dozvolu, najbolje dostupne tehnike, kao i na mogućnost saradnje u okviru projekta.

Predstavnici operatera su predstavili svoje farme, status zahteva za integrisanu dozvolu i ostale dokumentacije, kao i trenutne probleme vezane za proizvodnju, dozvole i zaštitu životne sredine.

G-din Robert Spajić, ekspert na projektu sa Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, prezentovao je iskustva iz oblasti uvođenja i primene IPPC/IE Direktiva u Hrvatskoj i primene najboljih dostupnih tehnika kod operatera za intezivan uzgoj živine i svinja.

Agendu prve radionice i prezentacije možete pogledati ovde. Fotografije sa radionice možete pogledati u Galeriji.