Radionica za izabrane nadležne organe u okviru aktivnosti 2.5

20160406112601

Prva radionica u okviru aktivnosti 2.5 koja se odnosi na Pružanje pomoći nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere, održana je 6. aprila 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici izabranih lokalnih samouprava kao nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola.

G-đa Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta, predstavila je ciljeve projekta i aktivnosti 2.5 i opisala budući način rada na projektu kroz direktnu podršku izabranim lokalnim samoupravama na čijoj se teritoriji nalaze operateri za koje će se raditi nacrt dozvola. U narednih godinu dana, predstavnici izabranih lokalnih samouprava imaće priliku da prođu obuku u vidu radionica i da direktno sarađuju sa domaćim i stranim ekspertima na pripremi nacrta integrisane dozvole. Tim eksperata će pomoći nadležnim organima u pripremi administrativnog i tehničkog dela dozvole, u propisivanju uslova, graničnih vrednosti emisija i monitoringa.

Na radionici su prezentovane izmene Pravilnika o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i Priručnik o pripremi zahteva za integrisanu dozvolu za farme, koji sadrži: uputstva za popunjavanje zahteva, smernice za izbor BAT za intenzivni uzgoj živine i svinja, dokumentaciju i planove koje je neophodno priložiti uz zahtev kao i deo koji se bavi izgradnjom laguna, njihovim postavljanjem i zatvaranjem. G-din Riccardo Quaggiato, ključni ekspert na projektu, prezentovao je iskustva iz oblasti uvođenja, primene i izdavanja integrisanih dozvola u Italiji u sektoru za intezivan uzgoj živine i svinja.

Predstavnici lokalnih samouprava (nadležnih organa) su predstavili status zahteva za integrisanu dozvolu i ostale relevantne dokumentacije, kao i trenutne probleme vezane za rad farmi, promene u vlasništvu, organizaciji i stanju zaštitu životne sredine.

Agendu prve radionice za nadležne organe i prezentacije možete pogledati ovde. Fotografije sa radionice možete pogledati u Galeriji.