Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Novi Sad

DSC_0128

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i kancelarija EU projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“  organizovali su skup – IPPC i farme – integrisane dozvole i budući koraci ka pristupanju ka EU. Sastanak je održan u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Radnička 20 a, u Novom Sadu, 26. maja 2015. godine.

Seminar je okupio predstavnike operatera iz sektora intenzivnog uzgoja živine i svinja i predstavnike lokalnih samouprava, nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola sa teritorije Vojvodine. Prisutni su imali priliku da se informišu o obavezama koje proističu iz Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, kao i o budućim obavezama nakon implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Takođe je predstavljen projekat „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”. U okviru projekta biće izabrano 10 operatera iz sektora intenzivnog uzgoja živine i svinja kojima bi se pružila pomoć u izradi IPPC zahteva i prateće dokumentacije, kao i 10 operatera za koje bi se, u saradnji sa nadležnim organima, uradio nacrt dozvole. Za ostale operatere biće organizovane obuke vezano za izradu zahteva i neophodnih planova, a planirana je i izrada posebnih priručnika. Ovaj sastanak bio je prilika za nadležne organe i operatere da se direktno  informišu o mogućnostima pomoći u okviru projekta. Agendu sa ovog sastanka možete preuzeti ovde: Agenda. Ovde možete preuzeti prezentacije.

Fotografije sa ovog sastanka možete pogledati u odeljku Galerija.