Radionica za izabrane lokalne samouprave u okviru aktivnosti 2.5

20160531103014

Druga radionica u okviru aktivnosti 2.5 koja se odnosi na Pružanje pomoći nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere, održana je 31. maja 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici izabranih lokalnih samouprava i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola, i strani i domaći eksperti angažovani na projektu.

G-đa Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta, predstavila je realizovane i planirane aktivnosti na projektu vezano za pomoć nadležnim organima pri izradi nacrta integrisane dozvole.

Domaći eksperti angažovani na projektu predstavili su status zahteva za integrisanu dozvolu i ostale dokumentacije koja prati zahtev, kao i najveće probleme sa kojima se farme suočavaju i eventuelne probleme u daljoj realizaciji projekta. Nakon svake prezentacije, otvarana je diskusija, gde su nadležni organi i  eksperti iz Irske dali svoje komentare i preporuke o daljim koracima i nedostacima na koje je potrebno obratiti pažnju u nastavku realizacije ove aktivnosti.

Agendu druge radionice za nadležne organe možete pogledati ovde. Fotografije sa radionice možete pogledati u Galeriji.