Radionica za eksperte u okviru aktivnosti 2.4 Izrada zahteva za integrisanu dozvolu

20160310110447

Druga radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 10. marta 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali domaći eksperti angažovani na aktivnosti 2.4, kao i strani eksperti iz Irske i Hrvatske.

U prvom delu radionice, eksperti iz Irske Tom Stafford i Frank Clinton prezentovali su uputstvo za popunjavanje predloga zahteva za izdavanje integrisane dozvole i predlog nacionalnog BREF dokumenta za aktivnost intenzivnog uzgoja svinja i živine.

U drugom delu, domaći eksperti angažovani na projektu predstavili su svoje viđenje stanja na farmama za koje ste zaduženi, status zahteva za integrisanu dozvolu i ostale dokumentacije koja prati zahtev, kao i najveće probleme sa kojima se farme suočavaju i eventuelne probleme u daljoj realizaciji projekta. Nakon svake prezentacije, eksperti iz Hrvatske i Irske dali su svoj komentare i preporuke o daljim koracima i nedostacima na koje je potrebno obratiti pažnju u nastavku realizacije projekta.

Agendu druge radionice i prezentacije možete pogledati ovde. Fotografije sa radionice možete pogledati u Galeriji.