Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i kancelarija EU projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“  organizovali su skup…

Opširnije...

Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Beograd

Privredna komora Srbije, Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i kancelarija EU projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“ organizovali su skup – IPPC i farme – integrisane…

Opširnije...

Prva konferencija projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”

Prva konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”, održana je 8. septembra 2015. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih zainteresovanih strana u postupku izdavanja…

Opširnije...

Radionica za izabrane operatere i lokalne samouprave u okviru aktivnosti 2.4

Prva radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 4. novembra 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici izabranih operatera, kao i…

Opširnije...

Radionica za operatere iz sektora za intezivan uzgoj živine i svinja, SKGO

U okviru projekta „Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja“ u sredu 9. marta 2016. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, Beograd, sala za sastanke VIII sprat, održana je…

Opširnije...

Radionica za eksperte u okviru aktivnosti 2.4 Izrada zahteva za integrisanu dozvolu

Druga radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 10. marta 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali domaći eksperti angažovani na aktivnosti 2.4, kao i…

Opširnije...

Radionica za izabrane nadležne organe u okviru aktivnosti 2.5

Prva radionica u okviru aktivnosti 2.5 koja se odnosi na Pružanje pomoći nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere, održana je 6. aprila 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici…

Opširnije...

Radionica za izabrane lokalne samouprave u okviru aktivnosti 2.5

Druga radionica u okviru aktivnosti 2.5 koja se odnosi na Pružanje pomoći nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere, održana je 31. maja 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici izabranih lokalnih…

Opširnije...

Seminar za operatere i nadležne organe, Institut za stočarstvo

Radionica za nadležne organe i operatere iz sektora za intezivan uzgoj živine i svinja održana je 30. juna 2016. godine u Institutu za stočarstvo u Beogradu.

Imajući u vidu da se najveći problemi na farmama u Srbiji odnose…

Opširnije...

Radionica za eksperte u okviru aktivnosti 2.4

Treća radionica u okviru aktivnosti 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije, održana je 27. septembra 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Radionici su prisustvovali domaći eksperti angažovani na aktivnosti 2.4, kao i strani eksperti…

Opširnije...