Radionice i seminari

Radionica za inspektore zaštite životne sredine u okviru aktivnosti 2.6 24.02.2016.

Agenda radionice

Prezentacije

Experience and cases from 10 joint inspections on IPPC farms – Marco Carcereri

Priprema kontrolne liste za nadzor IPPC farmi – Elena Jankovic

Radionica za nadležne organe za izdavanje vodnih dozvola u okviru aktivnosti 2.7 26.10.2016.

Agenda radionice

Prezentacije

Projekat IPPC Farme – Vodni uslovi i vodne dozvole – Bojana Vukadinović

Predlog vodnih uslova za farme – Elena Janković

Upravljanje stajnjakom, iskustva Hrvatske – Robert Spajić


Seminar za izabrane nadležne organe u okviru aktivnosti 2.5, Kraljevo  5-6.10.2016.

Agenda seminara

Prezentacije

Integrated permit – Frank Clinton

Incidents and accidents – Frank Clinton

Noise – Frank Clinton

Emisije u vazduh – Elena Janković

Otpadne vode – Elena Janković

Upravljanje otpadom – Hristina Stevanović Čarapina

Zaštita zemljišta i podzemnih voda – Hristina Stevanović Čarapina

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole farme Aviprom2011Kraljevo Ivana Marković


Radionica za operatere i nadležne organe, Institut za stočarstvo 30.06.2016.

Agenda radionice za nadležne organe i operatere

Prezentacije

Anaerobna fermentacija – osnove – Robert Spajic

Kompostiranje – Robert Spajic

Upravljanje stajnjakom – Robert Spajic

Zatvaranje i sanacija postojećih laguna – Robert Spajic

Dobra Poljoprivredna Praksa u Srbiji – Nenad Brkic


Radionica za izabrane nadležne organe u okviru aktivnosti 2.5 06.04.2016.

Agenda prve radionica za nadležne organe

Prezentacije

Integrisana dozvola – Aleksandra Vučinić

Opis predstojećih aktivnosti na projektu, aktivnost 2.5 – Bojana Vukadinović

Izrada Priručnika o pripremi zahteva za integrisanu dozvolu za farme – Hristina Stevanović Čarapina

Integrisana dozvola za farme, iskustva iz Italije – Riccardo Quaggiato


Radionica za eksperte u okviru aktivnosti 2.4 10.03.2016.

Agenda druge radionice za eksperte 2.4

Prezentacije

Podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole u sektoru uzgoja svinja i živine u Srbiji – Frank Clinton

Smernice za izbor najboljih dostupnih tehnika (BAT) za intenzivne poljoprivredne aktivnosti – Tom Stafford


Radionica za operatere iz sektora za intezivan uzgoj živine i svinja, SKGO 09.03.2016.

Agenda prve radionice za operatere u Srbiji

Prezentacije

Podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole u sektoru uzgoja svinja i živine u Srbiji – Frank Clinton

Smernice za izbor najboljih dostupnih tehnika (BAT) za intenzivne poljoprivredne aktivnosti – Tom Stafford

Pravni okvir upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla – Biljana Merdović

IPPC dozvola, farme živine i svinja, upravljanje stajnjakom – Hristina Stevanović Čarapina

Obaveze izveštavanja – Nacionalni registar izvora zagađivanja


Radionica za izabrane operatere u okviru aktivnosti 2.5 04.11.2015.

Agenda

Prezentacije

Opis predstojećih aktivnosti na projektu – Riccardo Quaggiato, Bojana Vukadinović

IPPC i i farme za uzgoj živine i svinja – pravni okvir i buduće obaveze – Aleksandra Vučinić

Primena najbolje dostupnih tehnika IPPC – BAT – Robert Spajić


Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Beograd 02.06.2015.

Agenda – sastanak Beograd

Prezentacije Beograd


Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Novi Sad 26.05.2015.

Agenda – sastanak Novi Sad

Prezentacije Novi Sad