Konferencije

Završna konferencija projekta 12.04.2017.

Agenda Završne konferencije

Prezentacije

Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja – Bojana Vukadinović

Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/ES u Republici Srbiji – Nada Lukačević

Opis aktivnosti na projektu IPPC Farme – Riccardo Quaggiato

Integrirane dozvole u sektoru intenzivnog uzgoja – usporedna iskustva iz Republike Hrvatske – Robert Spajić


Druga konferencija projekta 09.02.2017.

Agenda druge konferencije

Prezentacije

IPPC – Manual for Intensive Agriculture – Patrick Lawrence Sweeney

BAT for the Intensive Agriculture Sector – Tom Stafford

Planovi kao deo zahteva za integrisanu dozvolu za farme – Elena Janković

Smernice za upravljanje stajnjakom na farmama – Hristina Stevanović Čarapina

Energy efficiency in the framework of BAT for pig and poultry – Johannes Fresner

Priručnik za efikasno korišćenje energije na farmama – Mirjana Stamenić

Poljoprivreda i zivotna sredina – Dragana Vidojević


Prva konferencija projekta 08.09.2015.

Agenda prve konferencije

Prezentacije

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i farme za uzgoj živine i svinja – pravni okvir i buduće obaveze – Aleksandra Vučinić

Projekat ‐ Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja – Bojana Vukadinović

Opis predstojećih aktivnosti na projektu – Riccardo Quaggiato

Republika Srbija IPARDd II program – Milena Rudaljević

IPPC u sektoru intenzivne poljoprivrede u Irskoj – Tom Stafford, Frank Clinton, Patrick Lawrence Sweeney

Predstavljanje opštih obavezujućih pravila za farme u Republici Hrvatskoj – Robert Spajić