Treći sastanak Nadzornog odbora projekta Treći sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 11. oktobra 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Projektni tim izvestio je Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu u prethodnom izveštajnom periodu i predstavio plan aktivnosti do njegovog završetka.

Opširnije »

Drugi sastanak Nadzornog odbora projekta Drugi sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 15. marta 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Projektni tim izvestio je Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu, predstavio sve promene u sektoru za intenzivan uzgoj živine i svinja u prethodnih 6 meseci i predstavio plan aktivnosti na…

Opširnije »

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 22. jula 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na ovim sastancima projektni tim će izveštavati Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu u prethodnom periodu i predstavljaće planove za…

Opširnije »