Treći sastanak Nadzornog odbora projekta Treći sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 11. oktobra 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Projektni tim izvestio je Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu u prethodnom izveštajnom periodu i predstavio plan aktivnosti do njegovog završetka.

Opširnije »