Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” održan je 22. jula 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na ovim sastancima projektni tim će izveštavati Odbor o aktivnostima koje su urađene na projektu u prethodnom periodu i predstavljaće planove za…

Opširnije »