Projekat “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja ” počeo je u aprilu 2015. godine i trajaće naredne dve godine, do aprila 2017. godine. Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu realizuje ovaj projekat u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu.

Osnovni cilj projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja.

U okviru projekta planirane su zajedničke radionice za nadležne organe i operatere, posete izabranim postrojenjima, obuka za predstavnike lokalnih samouprava i inspekcije kroz seminare i rad na terenu, kao i aktivno učešće u pripremi intregrisanih  dozvola. Deset izabranih operatera imaće pomoć u izradi zahteva za integrisane dozvole sa pratećom dokumentacijom, dok će se za deset operatera koji su stekli uslove izraditi nacrt dozvole. Ostali predstavnici farmi će takođe imati priliku da rade sa timom stranih i domaćih eksperata kroz učešće na radionicama ili direktno preko projektne kancelarije.

Detaljniji opis aktivnosti na ovom projektu možete naći na stranama ove web prezentacije.

Biće nam zadovoljstvo ukoliko možemo da Vam pomognemo!

Projektni tim


Komponente projekta


Komponenta 1

Zakonodavni okvirKomponenta 2

Tehnička pomoćKomponenta 3

Obuke


Najnovije vesti

 

Ambasada Švedske u Beogradu, Srbija

Ovo je film u produkciji Ambasade Švedske u Beogradu o tome kako Švedska radi na…

Opširnije...

Završna konferencija u okviru projekta IPPC Farme

Završna konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan…

Opširnije...

Druga konferencija u okviru projekta IPPC Farme

Druga konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine…

Opširnije...

Događaji

Završna konferencija projekta IPPC Farme

Završna konferencija projekta održana je 12. aprila 2017. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Konferencija je…

Opširnije...

Radionica za inspektore zaštite životne sredine

Radionica je održana u okviru aktivnosti “Podrška inspekciji za zaštitu životne sredine”  24. februara 2017. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta…

Opširnije...

Druga konferencija projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”

Druga konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”, održana…

Opširnije...